Viktig å tenke på når man skal ha fisk i hagedammen

Vi har før snakket litt om fisk i hagedammer. Dette er noe som kan være til stor glede for eieren av hagedammen, men det er også et stort ansvar. Fisk er levende vesener og derfor trenger de å bli tatt vare på og få sine behov dekket. I utgangspunktet er dette ikke så vanskelig, men det er krever jevnlig oppfølgning.

Viktig å tenke på når man skal ha fisk i hagedammen

Det er også viktig å tenke på de norske artene. Vi har mange fiskearter i Norge som er så like at de potensielt sett kan skape hybrider, altså få unger sammen. Dette kan være katastrofalt for den norske fiskestammen både i forhold til parasitter og sykdommer, men også i forhold til å beholde en renraset fiskeart som er unik for Norge.

Fiskens behov

Det er ikke alle fisker som overlever i en hagedam, spesielt ikke en hagedam i Norge. Selv om sommeren så kan dammen være for kald for enkelte arter. Fisker i karpefamilien har vist seg å trives svært godt i hagedammer, også i norske hagedammer.
Vi har flere karper i Norge som også kan trives godt i hagedammer, men foreløpig så er det ikke lov til å avle på dem eller holde dem i hagedammer.

Derfor må man velge koi og gullfisk. Forskjellen mellom de to er størrelsen. Det er viktig at fisken har nok plass til å bevege seg i dammen og til at det kan være flere enn en i dammen. Verken koi eller gullfisk trives alene. De må være i par og helst flere par.

Gullfisken er den minste og blir sjelden mer en 35 cm, koi kan bli 80 cm. Det er sjelden at fisker når sin maksimale størrelse, de vil vanligvis ikke vokse seg større enn det dammen tillater. Så fisker i en mindre dam vokser seg sjelden så store som fisker i en større dam. Unntak finnes, men da kan man i svært mange tilfeller få byttet bort den store fisken i en mindre. Det er nemlig mange som gjerne vil ha større fisker.

Helse

Fisker blir syke og de kan få parasitter. Veldig ofte så er dette plager de har med seg fra oppdrettssenteret. Derfor er det viktig å holde fisken i karantene i en periode så man få bekreftet at fisken er frisk og fri for parasitter. I noen tilfeller så er det snakk om noen dager, i andre tilfeller så snakker man om noen uker. Uansett så er dette en viktig del av ansvarlig fiskehold.

Mange har et karantene kar for fisker som trenger litt ro eller er syke. Dette karet kan være en fisketank eller spesielle karantene kar som man får kjøpt i dyrebutikken. Målet er at vann fra dammen skal kunne komme inn i karet, men karets vann skal ikke komme ut i dammen.

Beskytt de norske fiskeartene

Eksotiske fisker er vakre, men de hører ikke til i norsk natur. Så man må sørge for at de ikke rømmer. Det er også viktig at ikke vann fra dammen går rett ut i elver og naturlige vannkilder. Dette kan føre til spredning av parasitter. Døde fisker bør dyppes i klor før de skylles i do eller graves ned i hagen. Håpet er at de døde av alderdom, men hvis de døde av sykdom så kan dette spre seg til norsk natur. Så ta ansvar og gjør ditt for å sikre at din hagedam er isolert fra norsk natur.

Beskytt de norske fiskeartene