Verdens vanndag

Vi har både sett og snakket en del om vann i disse artiklene, og nå tenkte jeg å vinkle det på en helt annen måte. Vi skal bevege oss vekk fra det å ha vann som pynt, i alle fall for en liten stund. Vi vet alle at vanntilgangen rundt i verden, er høyst varierende. Vi i Norge har slett ikke noe vannmangel, og det er vel lite trolig at vi kommer til å få det i uoverskuelig fremtid. Men ser vi på situasjonen rundt i verden, er tilgangen til rent vann et stort problem. I Norge og mange andre land, kan vi tillate oss å bruke vannet, til andre formål enn å drikke det, matlaging og vanning av dyrket mark. FN har merkedager for så mangt, det gjelder også for vann – som faktisk er 22.mars hvert år.

Verdens vanndag
Verdens vanndag

Tema Verdens vanndag i 2019

FN sin vanndag 2019, er i skrivende stund tilbakelagt. Men det at det hvert år settes fokus på dette tema, er utrolig viktig. Det er ikke bare på denne dagen at man har fokus på vanntilgangen rundt i verden, men det er en dag for å sette dagsorden på hva man skal jobbe med fremover i det kommende året. «Leaving no one behind» er tanken man har fremover, når det gjelder FN og verdenssamfunnet sin innsats rundt dette viktige tema.

Finne årsaker

Jeg tenker at det i mange år har vært jobbet med å bedre vanntilgangen, for de i verden som mangler rent drikkevann. For det er jo hovedproblemet for svært mange, at vannet ikke kan drikkes. I deler av verden som for eksempel store deler av Afrika, er det også stor mangel på vann generelt. Det har vært mange vannprosjekter i regi av blant annet FN, men det viser seg at det ikke er nok. «Leaving no one behind» betyr konkret at man skal jobbe mer, med å finne årsakene til at det ikke finnes rent vann. Dette er nok en langt mer langsiktig tenkning, enn det vi kanskje har opplevd tidligere – hvor mer akutte og kortsiktige tiltak har vært mest vanlig.

2,1 milliarder mangler rent vann i hjemmet

Det at over 2 milliarder mennesker daglig må hente vann, er et stort problem. Dette er mennesker som må gå lange avstander – for å sørge for at familien daglig får vann. Dette er kjernen i FN sitt bærekraftmål nummer 6, nemlig å sikre at mennesker har rent vann der de bor. Det er damene som tar støyten, og har henting av vann som sin oppgave. Hele 80% av de som bærer vann hjem til familien, er jenter og kvinner.

2,1 milliarder mangler rent vann i hjemmet
2,1 milliarder mangler rent vann i hjemmet

Marginaliserte grupper mest utsatt

Barn, flyktninger, kvinner, urbefolkning og mennesker med nedsatt funksjonsevner, er uten tvil de mest utsatte. Men man ser også at etnisitet, legning, alder og sosial status også spiller inn. Det at vann er en menneskerettighet, virker ikke alltid å spille så stor rolle rundt i verden. Innen 2030 forplikter alle land, å sørge for rent drikkevann for alle sine innbyggere – dette er nedfelt i FN sitt bærekraftmål nummer 6.