Vannkraften bygde Norge

Hver gang vi skru på lyset eller slår på ovnen, kan vi takk vannet. Eller rettere sagt fossene i Norge. Selv om Norge er en oljenasjon og har bygget opp noe mye rundt oljen, er det vannkraften som er vår egentlige kraftkilde. Når det regner bør vi ta dette med et smil for det betyr at vannmagasinene fylles opp.

Vannmagasinene

Å etablere vannmagasinene var ikke helt smertefritt. Det er fremdeles områder som kan diskuteres i forhold til hvor nødvendig det var å etablere vannkraftverket akkurat der.  Samtidig er vi resultatet i form av rimelig strøm og strøm over hele Norge. Dagnes vannmagasiner er kort og godt kunstige dammer, som mates av flere kilder. I enden av dammen er det laget en demning. Inne i demningen ligger det flere rør som vannet ledes igjennom. Nederst i rørene ligger det blader som vannet fosser over og som driver turbiner som skaper strøm. En regnfylt høst, en kald vinter, en tørr sommer, alt er faktorer som påvirker hvor mye elektrisitet som produseres. Heldigvis kan vannmagasinene også justeres, så man lar det renne ut mindre vann i tørkeperioder og mer i perioder med mye regn.

Vannmagasinene

Fosser ble lagt i rør

Minst like kontroversielt var det å legge vakre fosser i rør. Her demmet man ikke opp vannet, men bare la en eksisterende foss i rør. Igjen så ender røret i blader som vannet driver og et skapes strøm. Resultatet var lange rør som lå festet mot fjellsiden, istedenfor at vannet rant fritt. Dette var noe som mange synes var svært stygt, og i noen tilfeller behold man deler av fossen. Så rørene ble helt eller delvis skjult av fossen.

Dårlige batterier

Ulempen med å bruke vann som strømkilde er at det varierer hvor mye strøm som produseres og kan produseres. I tider med mye tørke, er et mindre vann tilgjengelig til å drive turbinene, men strømbehovet er like stort. I perioder med mye vann, kan man til en viss grad regulere hvor mye som brukes for å lage strøm, men strømbehovet øker ikke. I dag blir overskuddsstrømmen solgt til utlandet, og i perioder med tørke, kjøper vi strøm fra utlandet. Strømmen fra utlandet er ikke like ren som den vi har i Norge, men likefult er vi avhengig av denne strømmen i perioder.

Vannet hjalp den industrielle revolusjonen

Sagbrukene ble drevet av vannkraft da vi produserte mye tømmer for salg. Andre bedrifter ble også drevet av vannkraft, som var billig og lett tilgjengelig. Dermed fikk mange samfunn muligheten til å starte opp mindre fabrikker, og kunne produsere flere varer. Fremdeles er vi heldig i Norge fordi vi har såpass rimelig elektrisitet i store deler av året. Norge jobber videre med å skape flere miljøvennlige strømkilder, blant annet å prøve å utnytte havet. Bølgene er kraftige og det samme er strømningene. Utfordringen blir å få festet turbinene og ikke minst, få overført strømmen til land så vi kan bruke det. Det siste som må på plass er en god løsning for lagring av strøm. Ettersom produksjonene er varierende, må vi klare å lagre strømmen bedre for å kunne sikre at det alltid er strøm tilgjengelig.