Utfordringen med alger i hagedammer

Vann og alger hører sammen, men det er ikke bare en negativt ting. Alger er nyttig i en sunn vanndam, men det kan fort bli for mye av det gode. Uten korrekt vedlikehold og gode rutiner så kan algen gjøre vannet grumsete, grønt og tette igjen filtre. Algen kan i verste fall ta opp for mye av oksygen i vannet og være med på å kvele fisken. Så det gjelder å holde den under kontroll.

Høyt næringsinnhold gir mye alger

Alt du putter i vannet påvirker næringsbalansen i dammen. Mange skaper en perfekt grobunn for alger helt fra starten av:

  • Fylle på med ubehandlet vann fra springen. Denne inneholder næringssalter og kalk som algene liker.
  • Mye næring i plantejorden. Det er mange som ønsker å skape gode groforhold for plantene og derfor tilfører for mye plantenæring i begynnelsen. De kan også bruke feil jord eller for mye jord.
  • Være for rask i oppsettet. Når man først har bestemt seg for å anlegge en dam så er man ofte utålmodig. Dette gjør at man setter ut plantene for tidlig, introduserer for mye i dammen, for fort.
  • Overforing av fiskene i begynnelsen.

Disse faktorene er ikke bare et problem i begynnelsen, men kan også bli et problem senere i dammens levetid. Da er det gjerne overforing, dårlige filtre og dårlige vedlikeholdsrutiner som skaper problemene. Næringsinnholdet kan måles i form av pH-verdiene.

Får korrekt vanngjennomstrømming

Det er mange forskjellige filtre på markedet. Filtrene har flere funksjoner, men en av de viktigste er å fjerne overflødige næringsstoffer og partikler fra vannet. I de aller fleste tilfellene så trenger man å kombinere filtre med en vannpumpe. For filteret i seg selv vil ikke skape bevegelse i vannet og filteret er avhengig av en jevn vanngjennomstrømming for å fungere optimalt.

Pumpen er gjerne en kombinert vann og luftpumpe så den tilfører oksygen til vannet i tillegg til å sørge for å holde vannet i bevegelse. Bevegelsen må være rolig nok til at den ikke virker forstyrrende for fisken, uten å være så passiv at den ikke sørger for nok bevegelse til at filteret kan fungere optimalt.

Jevnlig vedlikehold holder algene under kontroll

Alger vokser hele tiden så dette er ikke et problem som blir borte. Det er viktig å følge med på algeveksten og ta de rette grepene for å sikre at man har kontroll. Det finnes flere forskjellige forebyggende midler som man kan tilføre vannet for å hjelpe å rense opp i det og skape en bedre biologisk balanse. Man bør alltid tilføre til dammen om våren. Da er man sikret en god start på sesongen. Hvis det blir en oppblomstring av alger så kan man tilføre det senere.

Så bør filtrene renses jevnlig så disse fungerer optimalt. Vannpumpen må også sjekkes og spesielt rundt utløp og inntak. Her kan det fort samle seg mye alger som igjen kan svekke vanngjennomstrømmingen. Uten god vann sirkulasjon så forstyrres balansen. Husk også å sjekke jevnlig at fisken spiser opp all maten i dammen. Blir maten liggende urørt på vannoverflaten, så får fisken for mye mat. Da må du kutte ned på maten en stund og følge med på fiskens oppførsel.