Plantene i hagedammen

Det er mange som sliter med å finne den rette balansen med planter og fisk i hagedammen. For mange planter vil tette igjen filtre og dammen, mens for få planter kan gjøre det vanskeligere for fisken å finne mat og gode skjulesteder. Det er også viktig å se på det estetiske. Skal du ha vannlinjer eller bare grønne planter? Det er mange hensyn å ta.

Bruk rett plantejord

Å ta jord rett fra hagen er ikke det beste valget for bunnmaterial i en hagedam. Alle hagedammer er nemlig utsatt for algedannelser. Alge er en plante man ikke vil ha i dammen. Dessverre så vil feil jordvalg kunne føre til en oppblussing av alger. Ved å bruke vannplantejord så vil man sørge for å begrense oppveksten av algene fra starten av.

Vannplanter som skal plantes i dybden trenger en kraftig leirblanding. Så på de dypeste punktene i dammen så bør man velge vannplantejord med høyt leire innhold. På de grunnere områdene kan man med fordel velge en mer luftig plantejord.

Planting

En vanlig feil som mange nybegynnere gjør er å dekke bunnen av dammen med jord, plante de plantene de ønsker å ha og fylle på med vann. Dette skaper bare problemer ettersom det blir nesten umulig å rengjøre dammen. Plantene skal stå i solide krukker som er beregnet på bruk i dammer. Dette gjør dem enkle å flytte og ikke minst, det blir mindre grums i vannet.

Unntaket til denne regelen er hvis man ønsker å ha noen planter helt i kanten av dammen. Her kan man til nød plante rett på underlaget, men det er ikke noe som anbefales. Det ser penere ut hvis man legger stein, gjerne pyntestein, på kanten. Dette fordi planter har en tendens til å overta dammen hvis man ikke er forsiktig. Det ser kanskje svært lite ut i begynnelsen, men når de først begynner å vokse så vil du bli overrasket over hvor mye av dammen plantene vil dekke.

Plantedybde

Alle planter har sine særpreg. Butikken som selger deg plantene vil kunne gi deg råd om hvordan plantene bør plasseres i dammen. De vil også kunne gi deg en fyldig oversikt over hvilke planter som passer for din dam. Generelt sett så kan man dele opp dammen i flere soner:

  1. Kant: Helt på kanten av dammen, men ikke uti. Her kan man bruke planter som liker å ha et svært fuktig, men ikke vil bli overstrømmet.
  2. Vannoverflaten: Flyteplanter ligger bare og flyter på vannoverflaten. Røttene er ikke festet til noe.
  3. Sump: en sump har mange planter og veldig lite vann. Denne sonen går fra 0–20 cm.
  4. Grunn vannsone: Dette er øverste laget av dammen. Noen dammer er ikke dypere, mens andre gjerne har et nivå under. Den grunne vannsonen regnes fra 20 cm til 40 cm.
  5. Dypsone: dette er alt fra 40 cm og nedover. Her finner man gjerne vannlinjer og lignende planter som trenger en viss dybde for å trives.

Det er viktig å plassere planter i forskjellige dybder hvis dammen er dyp nok. Men hvis man har en grunn dam og spesielt en dam som tømmes om vinteren så kan man velge mindre hardføre planter.