Nyttige tips til etableringen av hagedam og planter

Vi er igjen tilbake til den flotte hagen på Romerike, som jeg har skrevet to artikler om tidligere også. Tidligere skrev jeg en del om fiskene, som ekteparet har i den flotte karpedammen i hagen.

Det at denne hagen er noe helt for seg selv, er det ikke noe tvil om. Men så har de brukt mange år på det også, og slik er det jo ofte med så mangt. Både tid og penger, gjør sitt til at man må ta det steg for steg. Jeg personlig tror også at resultatet blir bedre, om man bygger opp hus og hage over tid – det har jo noe med fantasi og ideer å gjøre også.

Noen nyttige tips

Det man først og fremst bør finne ut av, er om man skal ha fisk i hagedammen. Skal man ha fisk der, så er det litt mer å tenke på når det kommer til plasseringen av dammen, Stikkordene her er solforhold, både fisk og planter er glad i sol – men ikke om det blir for mye av den. Problemet med en hagedam som ligger i solsteiken hele dagen, kan være at den rett og slett blir for varm for fiskene. Alger liker også sol, så om man vil unngå at algene vokser og sprer seg for mye – så plasser dammen et sted som i løpet av dagen har både sol og skygge.

Unngå løvtrær nær dammen

Alt avhenger jo av hvor mye plass man har til rådighet, men om det er mulig så ikke bygg hagedammen nær løvtrær. Vi vet alle hva som skjer med disse på høsten, og du vil ha mye arbeid med å fjerne løv som havner i vannet. Vi var inne på dette når det gjelder svømmebasseng også. Om du skal ha fisk i dammen din, så må du huske at vanndybden må være minst en meter. Dette med tanke på overvintring for fisk, om den er grunnere vil ikke fisken kunne klare å overvintre. Planter derimot klarer seg med grunnere vann, vannliljer synes at 60 centimeter er passe for å kunne klare seg.

Unngå at dammen tørker ut

Unngå at dammen tørker ut

Mange velger å ha duk i bunnen av dammen, men man kan også velge å støpe alt sammen. Men om du ikke har noe i bunnen, vil dammen din tømmes for vann og tørke ut ganske raskt.Om du har en mindre hagedam, kan du kjøpe plastformer fremfor duk eller støpning.

Viktig med sirkulasjon i vannet

I alle fall om du skal ha fisk i vannet, er det viktig med pumpe som sirkulerer vannet. Dette hindrer at alger og skitt, spres raskt. Når du skal kjøpe pumpe så husk at den er tilpasset, antall liter vann som dammen din har.

Strøm til pumpe og eventuelt lys i og rundt dammen, må legges opp av en godkjent elektriker. Mye av det andre som må gjøres, kan du ordne selv om du er litt handy.

Sikre med gjerde

Dette var vi også litt inne på i en tidligere artikkel, og sikringen gjelder alle dammer som er mer enn 20 centimeter dype. Gjerdet må ha en høyde på minst 150 centimeter, og aller helst med låsbar port. Dette kravet er med tanke på, at barn i nabolaget ikke skal komme seg inn og eventuelt skade seg.