Hvor stor må hagen være for å ha en hagedam?

Det er mange regler som styrer størrelsen på hagedammer og plasseringen av dem. Derfor må en ansvarlig hageeier sette seg inn i dette regelverket. I samme regelverk stå vil man også finne anbefalinger om hvor stor hagen bør være før man anlegger en hagedam. Regelverket må selvsagt være det første man ser på. Så er det viktig å sette seg inn i eventuelle regler som gjelder for kommunen og nabolaget. I tettbebygde strøk kan det være vanskelig å få anlagt en dam av en viss størrelse. Her snakker man mer om små dekorative fontener og ikke virkelige dammer. Når du har tatt hensyn til dette så må du se på hagens oppbygging og de andre elementene i hagen.

Hvor stor må hagen være for å ha en hagedam?

Hagens andre elementer

En fin hage består av mange forskjellige elementer. Dette inkluderer busker og trær, blomsterbed og andre dekorative elementer i hagen. Det er mange forskjellige teorier rundt hvordan man skal skape en perfekt hage. Noen mener få, men store elementer er viktig. Da vil hvert element, enten det er en busk, et tre eller blomster, få all oppmerksomhet og det blir rene linjer.


Hagens andre elementer

Så er det de som gjerne vil samle flere elementer i klynger så man får mange farger og mange forskjellige ideer på ett sted. Her får man ofte mye farger og mye å feste blikket på. Andre ønsker å skape få ”tomme” plasser og heller fylle hagene med blomster, små trær, busker og alt annet.

En hagedam må plasseres slik at den passer inn i den eksisterende utformingen. Hvis ikke vil den skille seg ut i negativ forstand. Så både størrelsen på hagedammen, utformingen og plasseringen må passe inn i hagens overordnede design.

Dammens størrelse

Mange ønsker å ha en stor dam fordi de tenker at da får de plass til flere spennende farger, figurer og annet. Kanskje man har lyst på noen fisker. Men en dam må ikke dominere hagen. Den skal være en liten oase, og ikke noe mer. Så kan man legge til spennende elementer rundt dammen, som en liten sti som fører til dammen. Eller kanskje en benk og et lite tre som gir skygge. Det er mange muligheter, men en stor, blank dam vil sjelden være svaret.

Husk også at jo større dammen er, jo mer sikkerhetstiltak må man ha. Et gjerde må settes opp så ikke barn eller voksne kan falle uti. Gjerdet kan ta mye plass og kan ødelegge noe av stemningen.

 

Hagens størrelse er mindre viktig enn dammens utforming

Alle hager har plass til en dam, men ikke alle dammer passer i alle hager. Ikke la ønsket om en dam overskygge ønsket om å ha en fin hage som du kan slappe av i. Ferdig støpte hager kommer i mange forskjellige varianter og dybder, og er du nevenyttig så kan du  selv bestemme hvordan dammen skal se ut.

Vi anbefaler at du tegner opp din ideelle hage, tegner inn dammen og lager en helhetlig plan. Du må kanskje bruke noen år på å få alt på plass, men en slik helhetlig plan vil sørge for at dammen passer perfekt i hagen.


Hagens størrelse er mindre viktig enn dammens utforming