Gode måter å bruke regnvannet

De fleste steder i Norge har nok av regn, men vi er ikke helt forskånet for perioder med tørke. Spesielt om sommeren er det gjerne behov for å vanne litt ekstra både i potter, på plenen og ikke minst, fylle i basseng og dammer. Derfor er det viktig å tenke strategisk i forhold til å sikre nok vann.

Et privilegium med rent vann

Vi er privilegerte i Norge siden vi har tilgang til gode vannkilder. Vi har vannreservoarer, store lommer med grunnvann og ikke mint, snøsmelting gir oss mye vann i bekker og innsjøer. Samtidig har klimaet blitt mer ustabilt og det er ikke uvanlig nå at det er vanningsbegrensninger i perioder om sommeren. Dette er noe mange er uvant med, men det er mange måter å forebygge denne utfordringen.

Hytter uten innlagt vann

 Før i tiden var det ikke uvanlig at man hadde utedo og ikke minst, vann i brønnen på hytten. I dag har nesten alle hytter innlagt vann, kloakk og strøm. Derfor har mange glemt hvordan man sparte på vannet, brukte vannet både til å vaske opp og til å vanne planter med. Rett og slett tenkte seg om to ganger før man brukte vannet. Vi må finne tilbake til denne tankegangen.

Forskjellige regnvann oppsamlere

Forskjellige regnvann oppsamlere

Når det først regner er det mye vann som ikke trekker ned i bakken. Overflaten blir mettet og vannet renner videre til en bekk eller trenger dypere ned og blir til grunnvann. Noe av dette vannet burde vi spare på, så vi har vann når tørken kommer. Det finnes mange forskjellige typer beholdere som er laget for å samle opp regnvannet. Noen er helt åpne, mens andre har en mer traktformet topp. Sistnevnte hindrer at det samler seg løv og dritt i vannet. Videre kommer de i forskjellig størrelser, så du kan få plass til en slik beholder nesten uansett hvor stor hageplass du har. De kommer videre med forskjellige uttak, så du kan koble en hageslange til den eller bare sette en bøtte under.

Skap litt fall

Skal du få fullt utbytte av en slik tank, må du sette den opp på et stativ eller på en høyde. Regnvannet samler seg opp uansett, men det er vanskeligere å få unyttet denne vannkilden hvis tanken står rett på bakken. Har tanken fall, kan du koble til en vannslange og det vil være litt trykk som gjør at vannet renner lett ut.  Dette er helt essensielt for å kunne vanne med slange. Skal du bare stikke en bøtte nedi tanken er et en annen sak. Vi anbefaler at du bruker en svetteslange eller dryppslange som du lar ligge i bedene. Når det er tørt ute, kan du bare åpne kranen. Dryppslangen sørger for at det ikke blir for mye vann, uten at du må løpe ut og sjekke vanningen hele tiden. Det er også en god måte å sikre at vannet ikke graver hull i bedene, men sørger for jevn vanntilførsel. Har du hagedam, kan du skjule en vanntønne i dekorasjonen og sørge for at du alltid kan fylle opp dammen med vann, nærmest uansett tørkeperiode.