Finnes det vann i verdensrommet?

Forskerne har lenge prøvd å finne vann på andre planeter, meteoritter og andre legemene i verdensrommet. Årsaken er at forskerne mener at livet på jorda oppstod i vann. Så hvis man finner vann, eller rester etter vann, i verdensrommet kan dette indikere at det er liv på andre planeter.


Er det vann på Mars?

Forskerne har lenge vært fasinert av Mars. Denne planten ligger i dag veldig nær solen, for nær til at man tenker det kan være liv der. Samtidig mener flere forskere at arrene og sporene på overflaten indikerer at en gang, for mange millioner år siden, var Mars dekket av fjorder og bekker.

Er det vann på Mars?

Dette var lenge bare en antagelse, men i 2018 fant Mars roveren sterke indikasjoner på at det finnes flytende vann på Mars. Foreløpig tyder alt på at vannet er helt uforenelig med liv, men spørsmålet er om det alltid har vært slik.  Foreløpig er det ikke kommet en konklusjon, men det er jo en spennende tanke. Hvis det var vann der, var det også liv?

Vann på Jupiters måne?

Enda lenger fra jorden og ikke minst solens livgivende varme, ligger Jupiter og hennes måner. Spesielt en har lenge fasinert forskere. Månen Europa har alle tegn på flytende vann under et tykt islag. Foreløpig er det ikke mulig å lande på månen, og det er ingen umiddelbare planer om en slik ekspedisjon.

Vann på Jupiters måne?

Men romsonder som har passert månen og sterke teleskoper har de siste årene samlet mye og overbevisende bildemateriale. Alt tyder på at månen er dekket av vann som fryser til is, tiner og fryser igjen, i en evig og turbulent krets.

Hvorfor er det viktig å finne vann i rommet?


Selv om vann er viktig for dannelsen av liv, er det ikke først og fremst fremmed liv vi ønsker å finne. Målet er å finne ut om mennesker kan overleve på måner og planeter i vårt solsystem. Planetene, månene og asteroidene er stappfulle av spennende steiner, metaller og stoffer som vi kan nyttiggjøre oss.

Det er flere selskaper som aktivt jobber med tanken om å drive gruvedrift på månen først og fremst. Så vil man etterhvert utforske mulighetene for å starte opp gruvedrift andre steder i rommet. Dette er en komplisert oppgave, både med tanke på reisevei fra jorden til plantene og plassering av gruvene.

Vi har en romstasjon allerede, hvor man forsker på hvordan mennesker kan overleve i rommet. Det er kommet mange spennende resultater, men foreløpig er motorkraften på de tilgjengelige romskipene for svak.

Hvem eier gruvene?

En stor utfordring for de som jobber med prosjektet, er eierskap. Hvem «eier» rommet? Hvem «eier» plantene og hvem skal få tilgang til ressursene. Er det slik at det er førstemann til gruven eller skal man gjøre avtaler på forhånd?

Dette er emner som, klokelig nok, allerede er satt på dagsorden. Det blir viktig å få avklart dette før de første gruvene blir etablert.  Ingen vet hvilke ressurser som er tilgjengelig, men at vi vil se store fremskritt og nye måter å bygge ting på og annet, det er helt klart.