En som bygget svømmebassenget selv II

Da er vi tilbake til mannen som selv satte i gang arbeidet, med å få basseng i egen hage.

Hvor mye man kan eller vil gjøre selv, er jo veldig individuelt. Men mannen vi nå snakker om, lære i alle fall veldig mye underveis i prosessen. Vi har allerede blitt litt kjent med hvordan han gikk frem, og ikke minst hvilke erfaringer som ble gjort. Hele familien er i dag ivrige brukere av bassenget, og ingen av dem angrer på avgjørelsen som ble tatt om basseng i hagen. Vi skal nå ta det steg for steg, hvordan byggeprosessen foregikk.

Plasseringen

Dette med plassering var jeg inne på i første artikkel også, men tar litt mer detaljer her. Husk å tenke på solforholdene, de fleste liker å ha sol når man bruker bassenget. En annen ting er trær, som har en tendens å slippe både løv og annet rusk som havner i bassenget. Vindforhold kan også være noe å tenke på, og man kan også sette opp levegger som stopper vinden – og ikke minst innsyn om man har naboer tett på.

Marker størrelsen med maling på tomta

Når man har funnet ut hvor man ønsker å ha bassenget, er det lurt å markere dette med maling eller spraylakk. Selv om man vet målene, så blir det annerledes når man ser størrelsen i terrenget. Det er viktig at man også tar med, det som eventuelt skal være rundt bassenget som; plattinger, dusj, garderobe også videre. Det kan også være en god idé, å få hjelp til å få tegnet byggeprosjektet i 3D-tegning. Dette vil virkelig få deg til å se hvordan det blir, så nært opp til originalen som det er mulig.

Gravemaskin og avretting

Hvor mye arbeid som ligger i grunnarbeider, avhenger så klart av tomten. Men i dette tilfellet var det å ordne med gravemaskin, og ikke minst få til kjørt en del grus for å avrette bakkenivå. Denne jobben er veldig viktig, og neste skritt er å støpe en ringmur.Det er ikke alle som kan ta denne type jobb selv, så her er det viktig å kjenne sin egen kompetanse. Men har man kjørt litt gravemaskin før, og kjenner litt til støpning – så skal det ikke være noe i veien for at man klarer dette selv.

Gravemaskin og avretting

Neste steg var å fylle ringmuren med betong, og i forkant av det ligger armeringen. Det blir en stor vekt når bassenget er på plass med vann, så armering er viktig. Litt avhengig av grunnforholdene, må man avgjøre om man ønsker å isolere under betongen på grunn av tele på vinteren.

Bassenget heises på plass

Som tidligere nevnt, så bygget han ikke selve bassenget selv. Det er nok en jobb de færreste begir seg utpå, men alt forarbeid og etterarbeid, er altså det som menes med at alt er gjort selv.Da alle grunnarbeider var ferdige, kom den store dagen da bassenget skulle heises på plass. Glassfiberbassenget kom ferdig støpt, og det var store kranbiler som tok den jobben.

Avstivet basseng

Det er absolutt å anbefale, å kjøpe basseng som er avstivet fra produsent. Om man ikke gjør det, har man en ganske stor jobb med å avstive det ved hjelp av fyllmasse rundt bassenget i etterkant. Men dette avhenger jo en del av, hvordan tomten er utformet i forhold til plasseringen av bassenget.Uansett om det fylles opp med masse rundt bassenget, så vil det nok se finere ut med et basseng som går i ett med terrenget på tomten.